Модули за охрана  
              
   Системата е изградена на модулен принцип. На практика това означава, че първоначално можете да монтирате само охранителната конзола и няколко датчика, а впоследствие да добавяте допълнителни модули. За целта можете да използвате нашите ГОТОВИ КОМПЛЕКТИ, модулите в които са подбрани така, че да съставят завършена система.
   Алармената система не изисква прекарване на никакви кабели. Всички датчици, както и самата алармена централа са напълно безжични. Всеки един датчик може по всяко време да бъде преместен на друго място ако решите, че положението му не е правилно избрано.

Конзола за безжична охрана
  Охранителна конзола с GSM/GPRS/PSTN и LAN комуникация

 • Възможност за организиране на до 32 безжични зони.
 • Защита от влизане на нарушител, наводнение, пожар, утечка на газ.
 • Възможност за контрол през стационарен телефон, GSM, интернет, WAP (Демо).
 • Вградена сирена.
 • Напълно диференцирани съобщения за всяко събитие в дома.
 • Пълен доклад за събитията в дома в продължение на 30 дни.
 • Защита от радиозаглушаване и взлом.
 • Работа с допълнителни безжични сирени, датчици и безжични клавиатури.
 • Пълна поддръжка на функции за автоматичен контрол на осветление - включване на цялото осветление в мигащ режим при влизане на нарушител или сигнал за пожар, автоматично или дистанционно (през телефон) спиране на централното водоснабдяване при сигнал за наводнение, симулация на присъствие в дома и др.
 • Пълна информация за състоянието на батерии, ниво на сигналите и др.
 • Информация при спиране на електрозахранването в дома, спадане на температурите и др.
 • Безжични клавиатури и дистанционни
    Допълнителен безжичен терминал

  Говорни съобщения, дисплей и клавиатура. Индикация за статус на охрана, изключени зони, дата и час. Зарядна батерия. Контрол с персонални RF индентификатори (автоматично разпознаване при влизане). Възможност за контролирано активиране/деактивиране на охраната както пълно, така и по зони, посредством 4-цифрен код за достъп. Възможност за индивидуални, контролирани кодове за всеки потребител на системата. Възможност за безжичен контрол на осветление.
   
    Допълнителна безжична клавиатура с кодово деблокиране

  Възможност за контролирано активиране/деактивиране на охраната както пълно, така и по зони посредством 4-цифрен код за достъп. Възможност за индивидуални, контролирани кодове за всеки потребител на системата. Възможност за безжичен контрол с допълнителни бутони за включване на осветление в коридор и стълбище. Възможност за подаване на "Паник" сигнал.
   
    Допълнителна безжична клавиатура с RFID деблокиране

  Безжична клавиатура, която позволява бързо активиране/деактивиране на системата, без въвеждане на персонален код. Клавиатурата работи с персонални идентификатори (RFID). За активиране/деактивиране на охраната е необходимо идентификаторът просто да бъде доближен до клавиатурата. При деактивиране по такъв начин, системата ви разпознава и ако има съобщения, оставени за вас от друг член на семейството ги "изговаря" през аудио изхода на охранителната конзола.
   
    Дистанционно управление

  Възможност за контролирано активиране/деактивиране на охраната както пълно, така и по зони. Допълнителни бутони за включване на осветление в коридор и стълбище и подаване на "Паник" сигнал. Възможност за регистриране на 19 (максимум) дистанционни управления към системата.
   
    Персонален идентификатор

  Дава възможност за бързо активиране/деактивиране на охраната, без въвеждане на персонален код. Всеки идентификатрор се регистрира за член от семейството и при желание системата може да ви оповестява с SMS с името на потребителя, активирал или деактивирал охраната и точния час на събитието. Използва се с безжични терминали и клавиатури, които подържат RFID опция. За активиране/деактивиране на охраната е необходимо идентификаторът просто да бъде доближен до клавиатурата. При деактивиране по такъв начин, системата ви разпознава и ако има съобщения, оставени за вас от друг член на семейството ги "изговаря" през аудио изхода на охранителната конзола.
  Безжични датчици
   
  Безжичен датчик за движение

 • Обхват: 14 x 14m.
 • Нечувствителен към домашни животни до 45 кг.
 • Вграден контакт за сигнализация при опит за отваряне.

 • Този двуелементен датчик за движение отлично разпознава и различава движението на човек от това на домашно животно. Едновременно с охранителните си функции, датчикът може да бъде използван и за активиране на уреди и осветление, включени към вашата система "Интелигентен дом". Напълно пригоден за съвместна работа с USB интерфейса (CM15Pro) на системата за контрол на електроуреди и осветление в дома.

  Размери: 110x60x45mm
   
   
  Безжичен датчик "Завеса"

 • Осигурява защитна завеса с дължина 9м.
 • Разпознава посоката на пресичане на завесата.
 • Вграден контакт за защита и сигнализация при опит за отваряне.
 • Защита от опити за радиозаглушаване.


 • Дава възможност свободно движение в помещенията, при активирната охрана и защитен достъп отвън. Подходящ е за монтаж зад панорамни прозорци, плъзгащи врати, изход към двор/веранда/балкон. Опознава посока на движение, т.е. имате възможност да излезете от защитения периметър за интервал от време и да се върнете, без да задействате аларма. Същевременно, при влизане на нарушител отвън-навътре, алармата се задейства незабавно.
   
   
  Безжичен датчик за движение

 • Двуелементен датчик.
 • Обхват: 14 x 14m.
 • Нечувствителен към домашни животни до 10 кг.
 • Вграден контакт за сигнализация при опит за отваряне.
 • Защита от опити за радиозаглушаване.
 • Избираема степен на чувствителност.
 • Компенсация за температурата на околната среда.


 • Размери: 100x62x50mm
   
   
  Безжичен датчик за движение

 • Двуелементен датчик.
 • Предвиден за външен монтаж
 • Обхват: 5 x 5m.
 • Компенсация за температурата на околната среда.
 • Нечувствителен към домашни животни до 10 кг.
 • Възможност за деактивиране на светлинния сигнал.
 • Вграден контакт за сигнализация при опит за отваряне.
 • Защита от опити за радиозаглушаване.
 • Избираема степен на чувствителност.


 • Размери: 133x73x52mm
   
   
  Безжичен датчик за врата/прозорец

 • Напълно безжичен датчик, регистриращ отваряне на врата или прозорец.
 • Допълнителен вход за свързване на външни жични датчици (при прозорец с няколко отделни крила) при което датчикът се превръща в универсален безжичен предавател към охранителната централа.
 • Вграден контакт за сигнализация при опит за отваряне.

  Датчикът може да бъде използван и за активиране на уреди и осветление, включени към вашата система "Интелигентен дом". Напълно пригоден за съвместна работа с USB интерфейса (CM15Pro) на системата за контрол на електроуреди и осветление в дома.


 • Размери: 65x30x25mm
   
   
  Безжичен датчик за наводнение

  Долната част на датчика се монтира на най-ниските места в дома или под резервоари, тръби или радиатори, с което се осигурява своевременна сигнализация в случай на утечка на вода, спукан тръбопровод или радиатор. В случай на наличие на теч, датчикът изпраща сигнал до охранителната централа ProGuard800 30 секунди след регистрирането на вода. Системата се "обажда" на предварително зададените телефонни номера и предава говорно съобщение. Възможно е централно спиране на водоснабдяването в дома при случай на наводнение.

  Размери: 65x30x25mm
   
    Безжичен димен датчик

 • Напълно безжичен.
 • В случай на наличие на дим, датчикът изпраща сигнал до охранителната конзола. Системата се "обажда" на предварително зададените телефонни номера и предава говорно съобщение. Възможно е централно спиране на ел. захранването в дома при случай на пожар.
 • Вградена 85dB сирена и мигаща светлина.
 • Датчикът работи и при деактивиран режим "Охрана" на системата
 • Сигнализация за разредена батерия през охранителната централа.
 • Датчикът работи на оптичен принцип регистрира тепърва започващи, нискотемпературни огнища на пожар


 • Размери: 138x118x44mm
   
    Безжичен димен датчик

 • Серифициран съгласно EN54-7.
 • В случай на наличие на дим, датчикът изпраща сигнал до охранителната конзола. Системата се "обажда" на предварително зададените телефонни номера и предава говорно съобщение. Възможно е централно спиране на ел. захранването в дома при случай на пожар.
 • Вградена 85dB сирена и мигаща светлина.
 • Датчикът работи и при деактивиран режим "Охрана" на системата
 • Сигнализация за разредена батерия през охранителната централа.
 • Датчикът работи на оптичен принцип регистрира тепърва започващи, нискотемпературни огнища на пожар
 •  
   
  Безжичен датчик за ниски температури

  Датчикът ще подаде сигнал към централата при спадане на температурата в дома под 5 градуса. Предвиден е за предотвратяване на замръзване и спукване на тръби, при продължително отсъствие от дома, през време на зимния сезон. С негова помощ и възможностите на системата ‛Интелигентен дом‛ можете да получите не само уведомяване по телефона, но и включване на слабо дежурно отопление, което ще предпази дома ви от аварии, вследствие ниски температури.

  Размери: 65x30x25mm
   
   
  Безжичен датчик за утечка на газ

  Датчика се регистрира към охранителната конзола и ви известява при утечка на газ пропан-бутан или метан в дома ви. Разполага с вградена сирена. Осигурява възможност за автоматично централно спиране подаването на газ в дома, преди да сте се прибрали, както и оповестяване с гласово съобщение (на български език) или SMS, към предварително избрани телефонни номера. Захранване: 12V DC.
   
    Безжичен репитер на сигналите

 • Разширява обхвата на безжичните датчици
 • Регистрация на до 32 зони
 • Защитен от саботаж (тампер на преден панел)
 • Автономно аварийно захранване (акумулатор NiMH 6V/850MA)
 • Индикация за статус на захранването
 • Безжични сирени
   

  Допълнителна безжична сирена

 • 106dB сирена
 • Двупосочна комуникация с охранителната конзола
 • Защитена от саботаж (тампер на преден панел, заден панел и захранване)
 • Автономно аварийно захранване (акумулатор NiMH 7.2V/910MA)
 • Мигаща светлинна идикация
 • Предвидена и подсигурена за външен монтаж


 •  
  Умен Дом - Умна Къща - Сградна автоматизация - Технологичен дом - Безжична охрана - Домашна автоматизация
  Безжична Паник система, Интелигентен дом, Smart Home - x10 - KNX - Control 4 - ZigBee - Zwave - Creston - Rako
  Lutron - AMX - Active Home - Smart house - Marmitek - PLC - Home Automation