Please select your page

Безжична Паник сигнализация

Системата осигурява надеждно оповестяване на служителите от рецепцията при подаване на сигнал от гост на хотела. Монтажът не изисква прекарване на никакви кабели. Бутони за Паник сигнал могат да бъдат разполагани навсякъде в сградата - стаи на гостите, бани, коридори, басейн, градина и др. Системата се прилага успешно и в хотели, състоящи се от няколко отделни сгради, с обща рецепция. Може да бъде използвана също в административни и жилищни сгради, цехове, болнични заведения, домове за възрастни хора и детски градини.


Действие

При натискане на паник бутона, предавателят излъчва сигнал до най-близкия етажен репитер, който безжично предава сигнала до централния модул, разположен в сградата на рецепцията. Централният модул генерира дискретен звуков сигнал и извежда на вградения дисплей съобщение за номера на сградата и стаята (например сграда H апартамент 273), пореден номер и час на повикването. При получване на сигнал от няколко стаи, след натискане на бутона за нулиране на първото съобщение, върху дисплея се изписва второто, третото и т.н. до нулиране на последното повикване. Системата пази архив за последните 100 повиквания – номер на стаята, дата и час на повикването.

Паник бутоните са изработени от полирана бяла пластмаса с ергономично оформен дизайн. Бутоните са влагоустойчиви и могат да бъдат монтирани в мокри помещения и открити пространства. Активната повърхност на бутона и надписа са изработени от материал, устойчив на въздействие на химикали и миещи препарати. При необходимост, избраното място може да бъде променено по всяко време, без това да изисква допълнително окабеляване. Бутоните са с батерийно захранване. Алгоритъмът на работа е оптимизиран така, че при нормална експлоатация на системата живота на батерията е над 18 месеца. Системата позволява разширяване по всяко време с добавяне на допълнителни безжични бутони както и лесно преместване на цялата система на друг обект.


Допълнителни възможности

Допълнителен звуков сигнализатор. Включва се в случай, че сигналът от повикването на централния модул не бъде приет в рамките на зададено време.
Модул за известяване през стационарна телефонна линия.
Модул за GSM известяване.


Персонализация на системата

  1. Номерата на сградите и апартаментите се програмират индивидуално във всяка система и при повикване се изписват върху дисплея на централния модул така, че да отговарят на реалната номерация в конкретния обект.

  2. Паник бутоните се предлагат в два варианта: водонепроницаеми бутони с тактилна клавиатура (за бани и открити пространства) и паник сигнализатори с корда (за стаи и закрити площи). Дизайна на лицевия панел на бутоните може да бъде персонализиран с име или лого на клиента.

  3. При желание на клиента се осигурява допълнително оповестяване към мобилен телефон. Последното се активира автоматично, в случай че сигналът не бъде приет от централния модул в рецепцията до определено, посочено от клиента време – например 3 минути. При такава ситуация се предполага, че дежурният рецепционист не е в рецепцията и се осигурява телефонно обаждане или SMS до неговия телефон или до телефона на управителя. Позвъняването не изисква отговор от приемащия мобилен апарат и съответно не се таксува от оператора.


Контрол на обходите

Системата се предлага и във вариант за контрол обходa на охраняваните зони при жива охрана на обекти - паркинги, гаражи, стопански дворове, складове и др. Централният модул на системата се разполага в помещението на охраната, а във всяка от охраняваните зони се раполага безжичен бутон за потвърждение на обхода. При големи разстояния, на подходящи места се монтират репитери на сигнала.

Действие

След включване, устройството започва да отброява оставащото време до следващия обход на охраняваните зони. При изтичане на това време се генерира прекъснат звуков сигнал и върху дисплея се изписва мигащо съобщение „НАЧАЛО НА ОБХОД”, което предупреждава охранителя, че трябва да започне обхода на зоните. Прекъснатият звуков сигнал се спира с натискане на бутон “OK”, а устройството започва да отброява времето, до което трябва да бъде завършен обхода. При успешно завършване на обхода (натискане на бутоните във всички охранявани зони), устройството се връща в изходна позиция и започва да отброява оставащото време до следващия обход.


При неуспешно обхождане на зоните (не е натиснат един от бутоните) устройството генерира непрекъснат звуков сигнал като едновременно с това прави позвъняване към контролиращите лица, с което ги уведомява, че обходът на обекта не е извършен коректно. Възстановяването на нормален работен режим става с натискане на всички бутони в охраняваните зони, с което цикълът се възобновява и на дисплея се изписва оставащото време до следващия обход.

GSM известие на контролиращите лица

Контролиращите лица получават кратко позвъняване при началото на всяка смяна, което ги уведомява, че системата е активирана и охранителите започват обхождането на охраняваните зони. В случай на второ позвъняване (през времето на охрана) това е сигнал, че обходът на зоните не е завършен успешно (някой от бутоните в зоните не е натиснат в рамките на зададеното време). В случай, че след позвъняването към контролиращите лица охранителят е възобновил обхода на зоните, системата се връща към нормален работен режим и на дисплея се изписва оставащото време до следващия обход.

Доклад за събитията

При посещение на обекта, контролиращото лице има възможност да разгледа доклада със събитията, който се записва в енергонезависимата памет на централния панел на системата.