Please select your page

Управляеми термовентили

Детайли

Безжичните управляеми термовентили се монтират на входа на радиатора, на мястото на стандартния термовентил. Те осигуряват както локален контрол, с избор на температурата от бутоните UP и DOWN върху лицевия панел на вентила, така и дистанционен и отдалечен контрол по температура от всички интерфейси на системата - активни стенни панели и мобилни устройства. Управляемите термовентили са безшумни, осигуряват плавно регулиране притока на топла вода към радиатора и не изискват захранване до мястото на монтаж. Използват батерийно захранване, което е оптимизирано така, че при нормална експлоатация батерията има живот от 2 години. Всички възможности за отдалечен контрол и асоцииране на избрани режими на отопление към различни готови сцени могат да бъдат използвани както при климатиците, така и при радиаторите. Освен вашия комфорт, системата ще се погрижи и за енергийната ефективност на дома. Тя автоматично ще спре притока на топла вода към радиатора при проветряване или продължително отваряне на врати и прозорци. Автоматичното включване и изключване в определени часове ще предотврати излишни разходи от забравени радиатори при отсъствие от дома.

  • Дискретният подсвет на дисплея ще ви осигури лесен локален контрол
  • Стандартните присъединителни резби облекчават монтажа на вентилите
  • Активирането на ЕКО режим ще подобри енергийната ефективност на дома