Please select your page

Организация на безжичните системи

При безжичните системи модулите за контрол се монтират в непосредствена близост до контролираните линии. Всички модули в системата комуникират безжично помежду си и с централния контролер. Безжичната система е изключително гъвкава. Тя позволява разширяване по всяко време с добавяне на нови модули и възможности за контрол. Удобна е за изграждане във вече завършени обекти или в случаи когато точните типове и модели на контролираните уреди и осветления не са предварително уточнени. Модулите за контрол, които се използват при такъв тип система се монтират зад съществуващите ключове за осветление и контакти или се вграждат в контролираните уреди. Размерът на всички модули е съобразен със стандартните стенни конзоли и не е необходимо те, или съществуващите ключове, да бъдат подменяни. Безжичната система може да бъде изградена без да се нарушава готовия вътрешен дизайн и без да бъдат притеснявани обитателите на дома, посетителите или клиентите на офиса. Изграждането на такава система е процес, който не налага замърсяване и шум и не изисква продължително спиране на електрозахранването. Допълнителна информация за монтажа на безжичните системи ще намерите тук.

  

Организация на системите със структурно окабеляване

При системите със структурно окабеляване всички основни модули са събрани в централно контролно табло, до което са изведени отделни кабелни линии към всички индивидуално контролирани осветления и уреди. От таблото са изведени също отделни линии до всички стенни ключове и панели за контрол. Структурното окабеляване изисква точна предварителна планировка на разположението и типа на различните осветления, разположението на стенните ключове и панелите за контрол. При интеграция с други системи (охрана, пожароизвестяване, видеонаблюдение, климатизация, домофонна, поливна и др. системи) е задължително да има предварителна яснота за конкретните модели и производители на предвиденото оборудване. Поради необходимоста от сериозна предварителна подготовка на ел. инсталацията, системите със структурно окабеляване се изграждат само в новостроящи се обекти или в такива, в които се извършва текущ ремонт. Ако инсталацията е вече завършена или обекта е в текущ ремонт, но осветлението и уредите още не са окончателно избрани и се уточняват "в движение", то по-доброто и по-гъвкаво решение за вас е изграждането на безжична система. В зависимост от спецификата на конкретния обект е възможно и изграждане на хибридна система, съчетаваща предимствата и на двата подхода.
Допълнителна информация за особеностите и стъпките при монтажа на системите със структурно окабеляване ще намерите тук.