Please select your page

   Проект и планиране

Като цяло безжичните системи за контрол са гъвкави и позволяват надграждане по всяко време, както и сравнително лесно адаптиране към промените в предварителния проект. Въпреки това, съществуват детайли, които задължително трябва да бъдат предварително планирани, особено при системи, в които се използва по-голяма функционалност - плавен контрол на светодиодно осветление, управление на цвета, контрол на климатизацията и мултимедията. В нашата практика ние използваме повече от 80 вида модули, като за всяка линия в зависимост от типа на управлявания уред или осветление се избира конкретен модул с определена функционалност и възможности. В този смисъл, за нас е полезно да разполагаме с предварителна информация за общата мощност и типа на лампите във всяка контролирана линия, изискванията на клиента за контрол от девиаторни ключове, модела на избраните климатици, моделите на мултимедийните устройства (TV, сателитен приемник, озвучаване). При контрол на щори е добре да се съгласува типа на двигателите. При интеграция с видеонаблюдението и системата за охрана - модела на охранителната конзола, типа (IP, видео) и моделите на предвидените камери за видеонаблюдение. Допълнителна информация за структурата на безжичните системи ще намерите тук.


   Подготовка на стенните конзоли за ключове и контакти

Микромодулите за контрол на осветление и щори са предвидени за монтаж в конзолите зад стенните ключове. Преди монтажа на самите модули, всички конзоли се почистват от прах и се прозвъняват кабелите. Подготвят се връзките и където е необходимо се поставя маркировка. Замерва се консумацията на всички контролирани линии. При наличие на девиаторен контрол, активиране на сцени на осветление и/или общо изключване, в конзолата се организират връзките за допълнителните бутони. При ключовете за щори се проверяват и маркират посоките на движение.
По аналогичен начин се подготвят конзолите за контакти на всички места, където е предвиден контрол на електроуреди с модули за скрит монтаж. В случай, че няма готовност да се премине към монтаж на самите модули, така подготвените конзоли се маркират и запечатват.


   Монтаж на микромодулите за контрол на осветление и щори

В зависимост от типа на управляваните уреди или осветления, броя на точките за девиаторен контрол и изискванията на клиента за организиране на готови сцени, при проекта на системата, за всяка конзола е определен конкретен тип микромодул. След като стенните конзоли са подготвени се пристъпва към монтаж и опроводяване на самите модули. При възможност (когато управляваните линии са завършени), непосредствено след монтажа се подават захранвания и се проверява локалния контрол и работата на всяка линия. Обикновено, след монтажа и теста на модулите, конзолите отново се запечатват до окончателното завършване на обекта и монтажа на лицевите панели на стенните ключове и контактите.
Повече информация за контрола на осветлението ще намерите тук.
Повече информация за контрола на щори, завеси и сенници ще намерите тук.


   Монтаж на модулите за контрол на климатици

В зависимост от типа и модела на климатиците се използват различни контролери. Модулите за контрол на локални климатици се вграждат в климатика. При централизирани климатични системи, модулите се монтират на предварително избрано място и свързват към общата даннова шина на системата. Модулите осигуряват контрол на режимите и температурата от общия интерфейс на системата (както локално - от дома, така и отдалечено), като същевременно се запазва и контрола от стандартното дистанционно управление, доставяно с климатика. При таванни и подови климатични тела с изведени стенни термоконтролери, същите се заменят с управляеми.
Повече информация относно възможностите за контрол на климатизацията (климатици, радиатори, конвектори и вентилация) ще намерите тук.


   Монтаж на модулите за управление на мултимедията

Контролът на мултимедията (TV, DVD, сателитен приемник, медиен сървър, озвучаване) също се извежда в общия интерфейс на системата (върху стенните и преносими панели и мобилните устройства) като всеки бутон от стандартното дистанционно на управляваното устройство се подрежда върху интерфейса по избрания от вас начин. За целта мултимедийните устройства се оборудват с контролери, които обикновено се монтират в шкафа на мултимедията (когато има такъв) и зад контролираните телевизионни екрани. Като правило, при безжичните системи, един контролер осигурява управлението на всички мултимедийни устройства, разположени на едно място в дома. Например, ако имате аудио усилвател, DVD и/или домашно кино, разположени в един шкаф, за тяхното управление е необходим един общ контролен модул. Когато желаете повече мултимедийни възможности, системата ще ви осигури също зонален контрол с избор на музика и филми от общ медиен сървър.
Повече информация за управлението на мултимедията ще намерите тук.


   Монтаж на модулите за контрол радиаторите на парното отопление

Управляемите термоглави за контрол радиаторите на парното отопление се монтират на местата на стандартните термоглави. Те комуникират безжично с централния контролер на системата. Монтажът им не налага промени по тръбната арматура и не изисква никакво окабеляване и захранване. Термоглавите имат стандартна присъединителна резба M30x1.5mm. В случай, че използваните от вас радиатори са с друга присъединителна резба, между вентила на радиатора и термоглавата се монтира малък преходник.
Допълнителна информация за управлението на радиаторите на парното отопление ще намерите тук.


   Монтаж на стенни панели за контрол

Когато в системата са включени стенни панели за контрол, на местата, предвидени за техния монтаж се фиксират стенните конзоли и се изпълняват необходимите връзки. При използване на стенни конзоли с електрическо отваряне и възможност за използване на панела като преносимо устройство, се проверяват всички функции, свободата на преместване на подвижната част и комуникацията с централния контролер. Всеки стенен панел за контрол се персонализира, съгласно предпочитанията на конкретния клиент. Вие сами избирате как да изглежда екрана на панела, как да са подредени стаите и бутоните за контрол.

 • Повече информация за активните стенни панели ще намерите тук.

 • Информация и примерни екрани от графичния интерфейс на различните, предлагани от нас серии, ще намерите в линковете по-долу:


 • За серия OPTIMA
 • За серия ULTRA
 • За серия PRO

 • Информация за пасивните стенни панели ще намерите тук.


 •    Програмиране на системата

  До началото на този етап, модулите монтирани в дома ви все още не представляват част от една обща система. При програмирането, за всеки модул се задават ред параметри, дефиниращи начина и пътищата, по които той комуникира с останалите модули и с централния контролер на системата. Същевременно в зависимост от конкретното предназначение на модула се въвеждат настройки за начина, по който той ще управлява дадения уред или осветление. За пример - при всяка осветителна линия, в зависимост от типа на използваните лампи и желания ефект от осветлението, индивидуално се настройват горната и долната граница на регулиране, стъпката и скоростта на промяна, наличието на плавен старт и стоп, избират се девиаторните ключове, които могат да управляват дадената линия и др. За осигуряване на оптимална работа, при светодиодните осветления се задават и допълнителни параметри, осигуряващи стабилна работа, без трепкане на светлината и примигвания при включване и изключване на мощни уреди в дома. Аналогични настройки се правят за модулите, контролиращи щори и завеси. За управлението на климатиците се настройват командите за режими и температурен контрол, заложени от техния производител. За всички мултимедийни устройства (телевизори, сателитен приемник, система за озвучаване и др), в зависимост от техните модели се задават конкретни данни за комуникация.


     Персонализация на системата и потребителския интерфейс

  Персонализацията е заключителния етап от изграждането на системата. Тя ще направи вашата система различна от всички останали, ще я адаптира към вашите нужди, стил и начин на живот. В процеса на персонализация, съгласно вашите предпочитания ще бъдат организирани различни сцени на осветление и готови режими на климатизация. За мултимедийните устройства, в интерфейса на преносимите панели ще бъдат изведени и подредени по желания от вас начин всички избрани бутони за контрол. Падащото меню с любими телевизионни канали ще бъде организирано според вашите изисквания. В зависимост от вашите предпочитания ще бъдат зададени всички събития в дома, при които желаете да получавате SMS или Email известие. За уредите, които трябва да бъдат автоматично включвани или изключвани в определени часове и дни на седмицата, ще бъдат организирани съответните таймери. При персонализацията ще се укаже също какви действия да извършва системата при напускане на дома и как да симулира присъствие когато отсъствате за по-дълго време.

  Персонализацията на всяка система се извършва на два етапа:
 • Първоначална персонализация (при изграждане на системата)
 • Допълнителна настройка - след като са изминали няколко седмици от нанасянето ви в дома и вече имате по-ясна представа за това как е по-добре да се организират сцените на осветление и режимите на климатизация, кои от изведените в интерфейса бутони са се оказали излишни и кои е добре да бъдат добавени върху панелите за контрол.