Please select your page

Работа в "Булкрафт Про"

Ако желаете да работите в една от най-бързо развиващите се сфери на съвременната електроника и да станете част от нашия екип, изпратете ваше CV като използвате информацията, предоставена в раздел За контакт или попълнете формата вдясно, за да представите вашите интереси и професионален опит. Възползвайте се от възможността да работите с най-добрите професионалисти и най-добрите продукти. "Булкрафт Контрол" предоставя равни възможности. Всички наши дейности, включително тези, свързани със заетостта, са управлявани, без значение от раса, цвят на кожата, пол, национален произход, увреждания или възраст.


Свободни позиции:

Инсталатор на системи за сградна автоматизация

Изисквания: Отлично познаване спецификата на сградните системи за ел. захранване, стандартите и нормите за безопасност. Опит в изграждане на ел. инсталации и разпределителни табла. Добри познания в измервателната техника. Комуникативност и умения за работа в екип. Минимум три години стаж в областта.
Предимствa: Познания в сферата на слаботоковата техника и електрониката, стаж в областта на видеонаблюдение, пожароизвестяване и системи за охрана.


Студентски и ученически практики

"Булкрафт Про" ООД активно участва в проекта на МОН за организиране на студентски и ученически практики. Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение. Финансиран е по ОП "Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейски социален фонд.

Ученически практики

За практика в "Булкрафт Про" имат право да кандидатстват всички ученици, обучавани за придобиване на квалификация по професии от средните училища и професионални колежи в Република България със специалност електротехника, електроника, комуникации, информационни технологии или друга, близка до сферата на дейност на фирмата. За всяка група, от страна на фирмата се назначава наставник с необходимите познания и опит в професията. Периода и времето на провеждане на практиките се уточнява при формиране на текущата група, съобразно желанието на практикантите и възможностите на фирмата.


Студентски практики

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всички висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. За участие в организираните от "Булкрафт Про" практики могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.


Ученици от Професионална гимназия по
аудио-, видео- и телекомуникация "А.С.Попов"
на стаж в "Булкрафт Про"

За въпроси, свободни позиции и детайли, относно организираните от нас студентски и ученически практики, можете да се свържете с нас като използвате информацията, предоставена в раздел За контакт.