Please select your page

Управляеми стенни термостати

Детайли

Управляемите стенни термостати комуникират двупосочно с основния контролер на системата, което позволява както локално управление от разположения на стената в помещението термостат, така и дистанционен контрол от всеки панел на системата или отдалечен контрол от вашето предпочитано мобилно устройство. Стъкления лицев панел осигурява добър дизайн и се вписва ненатрапчиво в интериора. Благодарение на пълната интеграция към системата, стенният термостат е способен да управлява едновременно различни уреди за климатизация, разположени в една и съща зона на дома - както радиаторите на парното отопление, така и климатиците, подовите отопления и др. Системата ще осигури и ред допълнителни възможности за контрол като създаване на седмичен график за работа, общо спиране на всички радиатори и климатици, при напускане на дома, автоматично изключване при по-продължително проветряване на помещението и др. Двупосочната комуникация с централния контролер позволява както управление на радиатори и уреди, така и визуализиране на зададената и текущата температура за всяка от зоните на дома, върху панелите за контрол и мобилните устройства на потребителите.

  • Стъклен лицев панел с подсвет на дисплея
  • Варианти в черен и бял цвят на панела
  • Възможност за избор на готови режими на климатизация
  • Пълен контрол от интерфейса на системата
  • Отдалечен контрол от вашите мобилни устройства