Please select your page

Сцена ВЕЧЕРЯ

Сцената може да бъде стартирана от активен стенен панел, дистанционно управление или от стандартен стенен ключ за осветление в дневната. Аранжира се в зависимост от конкретните осветления в помещението и предпочитанията на клиента, като обикновено се включват на 90 или 100% осветленията, които се намират непосредствено над масата за хранене и силно се намалява силата на светене на всички останали, така че да се създаде фоново осветление около мястото за хранене. При желание в сцена "Вечеря" може да бъде добавено включване на определен канал на озвучаването или телевизията. В случай, че се контролират щори, те могат да бъдат придвижени до определена подходяща позиция. Климатиците и/или радиаторите в помещението също могат да бъдат установени на определена температура. Нерядко към сцена "Вечеря" се добавя изключване на всички забравени осветления в дома - бани, тераси, общи помещения. В случай на използване на активни стенни панели в няколко помещения, сцената може да бъде съпроводена с извеждане на определено съобщение на панелите в детската стая, кабинета и др.


Сцена КИНО

Сцената може да бъде стартирана от активен стенен панел, дистанционно управление или от стандартен стенен ключ за осветление в дневната. Тази сцена предлага много възможности и би ви спестила цяла поредица от действия, които обикновено съпровождат подготовката на дома за едно приятно гледане на любим филм. Обикновено сцена "Кино" започва с плавно намаляване на всички осветления и спускане на всички щори в помещението. При желание на клиента определени осветления (над барплот, около хладилник и др.) могат да бъдат оставени в силно намалено състояние така, че да създадат фон около мястото на мултимедията и същевременно удобен достъп до избрани уреди. Климатиците или радиаторите в помещението се установяват на определена температура. Включват се телевизора или медийния проектор и системата за озвучаване. На екрана на преносимия панел за контрол се извежда менюто за избор на филми от вашата лична колекция или списъка от предпочитани телевизионни канали.
В сцената могат да бъдат организирани също различни действия в случай на позвъняване на входната врата - временно спиране на филма (пауза), увеличаване на осветленията в дневната и коридора, извеждане на картина от видеокамерата, която ще ви покаже кой е пред входа. На екрана на преносимия панел за контрол ще се появи бутон за дистанционно отключване на входната врата в случай, че желаете да приемете посетителя.


Перфектното събуждане

Пример: Системата е програмирана за събуждане в 8.00 в делничните дни и за 10.00 в почивните. Сцената за събуждане може да бъде изпълнявана само в делнични дни или да бъде организирана по различен начин за делнични и почивни дни.


Централният контролер на системата извлича метео информация за текущите и прогнозираните за деня температури. Два часа преди вашето събуждане се включва бойлера.

Един час преди вашето събуждане, климатиците в дневната и спалнята (или радиаторите на парното отопление) се установяват на избрана температура, в зависимост от получената метео информация.

15 минути преди вашето събуждане се включва захранването на кафе машината.

5 минути преди настроения час, системата отваря щорите в дневната. Включва се на 15% осветлението в спалнята. Включват се на 100% осветленията в банята и коридора.

Домът ви е вече подготвен за вашия нов ден. В 8.00 системата ви събужда с избрана от вас музика от аудиоуредбата или медия сървъра в дома. Отварят се на определен процент щорите в спалнята. За да ви улесни в избора на облекло, системата извежда на активните стенни панели информация за метео прогнозата за деня.
Прибиране в дома

Сцената може да бъде стартирана ръчно от вашия мобилен телефон или компютъра в офиса или да се изпълни когато вашият автомобил доближи на определено разстояние до дома в зададения за делнични дни часови диапазон. Независимо от вашето местоположение, сцената не се изпълнява при напускане на дома или при прибиране извън зададения часови диапазон (освен ако не е стартирана ръчно).


Системата проверява дали някой от членовете на семейството вече се е прибрал в дома. В случай, че всички са навън, системата локализира вашия автомобил и изчаква да достигнете зададено разстояние от дома. Отчитайки скоростта на движение преценява в какъв интервал от време да бъдат изпълнени действията по подготовка за вашето пристигане.

30 минути преди пристигането ви в дома, климатиците (или радиаторите) в избрани от вас помещения се включват и се установяват на предварително зададените температури.

Щорите във всички помещения се установяват на предварително зададените положения. Аудиоуредбата или телевизорът в дневната се включват на избран от вас канал.

1 минута преди пристигането ви се включват осветленията на входната алея и гаража. Изключват се разпръсквачите на поливната система около входа.

Домът ви е подготвен за вашето пристигане. Системата проверява дали сте достигнали зададеното разстояние до входа (например 30 метра) и подава сигнал за отваряне на дворната и гаражна врати. Системата за охрана очаква потвърждение на деактивацията при влизане в дома от помещението на гаража.


Симулация на присъствие

Когато отсъствате от дома за по-продължителен период от време, системата може да се активира в режим "Симулация на присъствие". Режимът може да бъде стартиран автоматично в определени часове на деня или ръчно (когато вие желаете) от вашето мобилно устройство (iPhone, iPad, лаптоп, Android смартфон или таблет). При желание, към симулацията на присъствие, освен контрол на определени осветителни линии може да бъде добавена промяна в позицията на избрани щори, включване на дадени канали на мултимедията и озвучаването и др. Когато искате отдалечено да погледнете картина от видеокамерите в дома, можете временно да изключите симулацията и отдалечено да включите осветленията в зоните, които желаете да огледате. Симулацията може да бъде организирана със запомняне на реалните промени, които сте направили по осветлението в рамките на един стандартен ваш ден или с ръчно задаване на конкретна последователност от действия, които желаете системата да изпълнява.
При сигнал за наводнение

Сцената се стартира при получаване на сигнал от сензор за наводнение. Сензорите се монтират в най-ниската част на помещенията, в които се използва вода течаща вода. а така също в непосредствена близост до перални и съдомиялни машини. При наличие на парно отопление в дома, такива сензори е желателно да се поставят в близост до разпределителната станция или под котела на локалното парно. При регистриране теч на вода системата незабавано ще ви уведоми както върху стенните панели за контрол, така и със SMS или Email известие до всички членове на семейството. Известието ще посочи точното място, на което е регистриран теча. Същевременно притока на вода в дома ще бъде автоматично спрян до отстраняване на проблема.


При сигнал за пожар

Сцената се стартира при получаване на сигнал от димен или температурен пожароизвестителен сензор. Реакцията на системата в случай на сигнал за пожар може да се обезпечи както с използване на независими сензори за пожар, така и с интеграция към вече съществуваща в жилището пожароизвестителна система. При регистриране на дим или висока температура системата ще извърши поредица от действия - ще спре притока на въздух в помещенията като автоматично ще изключи вентилацията и всички климатици. Ще спре електрозахранването на всички пожароопасни уреди - печки, стенни конвектори, контакти. При наличие на газова инсталация в дома, автоматично ще бъде спрян притока на газ. Върху всички стенни панели ще бъде изведено съобщение за пожар, указващо зоната, в която е регистриран сигнала. До всички членове на семейството (независимо дали са в дома или извън него) ще се изпрати SMS или Email известие. Всички осветителни линии в предверие, коридори, стълбища и общи помещения ще бъдат включени, за да се обезпечи лесното напускане на дома.