Please select your page

Безжично пожароизвестяване

Предимства на системата:

Системата не изисква окабеляване между сензорите, централата и допълнителните сирени. При необходимост, всеки от сензорите може да бъде преместен на друго място, без това да изисква прекарване на допълнителни кабели. Системата е изградена на модулен принцип и позволява по всяко време, към нея да бъдат добавяни допълнителни сензори.
Системата осигурява безжична сигнализация на няколко места едновременно - както местна сигнализация в помещението на пожара, така и сигнализация в местата на монтаж на централата и допълнителните безжични сирени. Същевременно, системата предупреждава за възникването на пожара, с говорно съобщение към всички стационарни и/или мобилни телефонни номера, зададени в нея. При това, оповестяването по телефон може да става както през нормална стационарна линия (PSTN), така и през мрежата на избран мобилен оператор (благодарение на вградения в централата GSM комуникационен модул).
Системата позволява разширение по всяко време чрез добавяне на допълнителни типове сензори за сигнализация при наводнение, утечка на газ и ниски температури:
Системата позволява безжично управление на независими външни устройства - включване на всички осветителни линии, маркиращи пътищата за излизане от сградата, изключване на вентилацията, подаване на сигнал за отключване на врати, оборудвани с автоматика за контрол на достъпа, включване на система за пожарогасене и др. според конкретните нужди.
Системата позволява организиране на до 32 зони (с безжични датчици), както и използване на обикновени (жични) датчици.
Може да бъде използвана също в административни и жилищни сгради, цехове, болнични заведения, домове за възрастни хора и детски градини.


Действие

В случай на пожар, безжичните сензори излъчват сигнал към централата на системата. Сензорите могат да бъдат разпределени в до 33 различни зони (помещения), като при наличие на сигнал, върху екрана на централата се указва и номерът на зоната, от която е получен сигнала. Системата осигурява звуков и светлинен сигнал в мястото на пожара, звуков сигнал и индикация в мястото на централата, както и сигнал в местата на допълнителните безжични сирени. При необходимост, в системата се използват и безжични репитери. Централата осигурява също говорни (гласови) телефонни съобщения, указващи типа на аларменото събитие (пожар, наводнение, утечка на газ, ниски температури) и зоната (помещението), в което е настъпило събитието. Телефонното оповестяване се извършва през стандартна (PSTN) телефонна линия или през GSM мрежата на избран оператор.


Допълнителни възможности
Сензори за наводнение
Монтират се в най-ниските места на котелни и сервизни помещения с течаща вода. под резервоари, тръби и др., с което се осигурява сигнализация в случай на теч на вода, спукан тръбопровод, запушен отводнителен канал и т.н.

Сензори за ниски температури
Подават сигнал при спадане на температурите под 5 градуса за предотвратяване на замръзване и спукване на тръби, през време на зимния сезон. При желание, известието може да бъде съпроводено с автоматично включване на подгревателен контур или отваряне на притока на вода от парното отопление към конкретни радиатори, разположени в застрашените помещения.

Сензори за утечка на газ
Реагират на утечка на газ Пропан-бутан. Едновременно с известието, системата може да спре притока на газ и да включи вентилацията в избрани помещения до отстраняване на проблема

Сензори за охрана
Към системата могат да бъдат регистрирани също безжични сензори за охрана - сензори за движение и отворена врата, сензори тип завеса и др. Системата може да защити достъпа до сейф за ценности, помещенията на телефонната централа и главното разпределително табло.

Безжични репитери
При необходимост обхвата на системата може да бъде разширен с използване на безжични репитери на сигнала (при сгради с много етажи или комплекси, състоящи се от няколко отделни сгради).

Безжични терминали за дистанционен контрол
Системата може да бъде управлявана по различни начини включително с дистанционни управления и изнесени безжични терминали с дисплей, на който при сигнал се указва зоната на събитието.

Допълнителни безжични сирени
При желание към системата могат да бъдат добавени допълнителни безжични сирени, разположени на външна фасада, паркинг и др. Сирените са предвидени за външен монтаж, имат автономно захранване и осигуряват светлинна и звукова сигнализация на избраните места.


Надеждност на безжичната връзка

Комуникацията на всеки от датчиците се тества непрекъснато по време на работата на системата. При повреда на кой да е от датчиците, системата ще ви уведоми, както с телефонно обаждане, така и с индикация върху дисплея на контролния панел. Сигналът за дефектирал датчик е различен от сигнала за пожар! Системата осигурява телефонно обаждане също и в случай на отпадане на мрежовото захранване или при опит за умишлено повреждане на централата. Автоматичният тест на системата непрекъснато проверява и състоянието на батериите на всеки от безжичните датчици. При нормална експлоатация, батерията на всеки от датчиците има живот повече от една година. При разредена батерия, още преди достигане на критично ниво, системата уведомява, че е време батерията да бъде подменена.