Please select your page

Хотелски системи

Контрол на климатиците

Системата за централизиран контрол на климатиците от рецепцията се изгражда безжично при вече завършени хотели, без обекта да спира работа, без да се нарушава готовия вътрешен дизайн и без да бъдат притеснявани гостите на хотела. Изграждането на такава система е процес, който не налага замърсяване и шум, не изисква продължително спиране на електрозахранването.
За всеки климатик можете да зададете режим и температура, както и да използвате стартиране на готови режими на климатизация (икономичен, комфортен, бърз), програмирани, съгласно вашите предпочитания.
В системата може да бъде организирано също автоматично изключване (или установяване в икономичен режим) при отваряне на прозорец за проветряване на помещението (за време по-дълго от зададен интервал). Функцията не изисква монтаж на сензори за отворен прозорец.


         

Температурен контрол радиатори

Контролът по температура е възможен също и за радиаторите на парното отопление, като за целта е необходимо стандартните ръчни термоглави на радиаторите да бъдат заменени с управляеми . По този начин контролът на температурата може да бъде осъществен както локално от самия радиатор, така и дистанционно - от рецепцията на хотела. Комуникацията е двупосочна и всяка локална промяна се отразява и в интерфейса за контрол на системата. Управляемите термоглави не изискват изведено захранване до мястото на монтажа им. Използват батерийно захранване, което е оптимизирано така, че при нормална експлоатация батерията има живот от 2 години.

             

В системата може да бъде организирано също автоматично спиране на притока към радиатора в случай на отворен прозорец в стаята за повече от определено време. След затваряне на прозореца нормалната работа на радиатора се възстановява на зададения температурен режим. Функцията може да се се реализира и без използване на допълнителни сензори за отворен прозорец, като се следи за рязко спадане на температурата в помещението. При необходимост от ремонти по отоплителната система или в случай, че няма посетители в дадена част (етаж) на хотела, всички радиатори в дадената зона могат да бъдат едновременно изключени от рецепцията.


Енергийна ефективност

Имате ли реална представа как се натрупва консумираната в сградата електроенергия. Какви уреди и осветления работят в настоящия момент? Каква е тяхната консумация? Наистина ли е необходимо да бъдат включени? Системата ще ви даде общ поглед върху случващото се в сградата и съответно правилен подход за преценка на реално необходимите разходи. На интерфейса по­-долу са дадени примерни изгледи от панела за визуализация и контрол на разхода на електроенергия. В съчетание с възможностите за дистанционен контрол от рецепцията, информацията за текущото състояние на осветлението и уредите в сградата ще ви помогне да избегнете излишна консумация на електроенергия и да оптимизирате един от съществените ежемесечни разходи на вашия бизнес. • Slide
  Текуща консумация
  Интерфейсът позволява да проверите
  текущата консумация на електроенергия
  както и да откриете забравени уреди.
 • Slide
  История на потреблението
  Докладът за потреблението по периоди
  ще ви помогне да планирате разходите
  за електроенергия в сградата.
 • Slide
  Разпределение
  Графиката за разпределение на консумацията
  ще ви насочи кои уреди е по-рационално да
  използвате.за климатизация и осветление.
 • Slide
  Най-големи консуматори
  Интерфейсът може да ви покаже
  най-големите консуматори
  за избран период време.Видеонаблюдение

Видеонаблюдението на общите части на хотела може да бъде интегрирано към системата като на рецепцията и всеки от панелите за контрол (стационарни и мобилни) може да бъде изведена картина от всяка зона. Същевременно системата ще ви позволи, при необходимост, отдалечено да включите осветлението в наблюдаваната зона. Видеоконтрол на персонала може да бъде осъществен и когато не се намирате в хотела - върху дисплея на вашето предпочитано мобилно устройство (iPhone, iPad, Android смартфон или таблет).


Контрол от хотелската стая

Ключът за активиране сцени на осветление и общо изключване ще улесни вашите гости и ще допринесе за съвременната визия на стаята. При изграждане на обща система за хотела, интерфейса в рецепцията ще ви покаже текущия статус на осветленията във всички стаи. От ключа за сцени може да бъде изпратена също заявка за почистване на стаята или повикване на руумсървиз. Към системата могат да бъдат интегрирани контрол на завесите или щорите и други действия, според вашите конкретни изисквания. При използване на бутон за общо изключване, при неговото натискане могат да бъдат изключени всички осветления, климатика и мултимедията в стаята. При сгради с парно отопление, бутона за общо изключване ще осигури също затваряне термоглавите на всички радиатори в помещенията.Безжично озвучаване

Ние предлагаме различни възможности за безжично озвучаване - от прости еднозонални решения (когато желаете безжично да озвучите само определена зона на хотела) до комплексни мултизонални системи с интегриран медиен сървър и възможност за индивидуално озвучаване на всяка от зоните в хотела. При изграждане на комплексна система, озвучаването може да бъде управлявано от общия интерфейс за контрол на системата, заедно с управлението на климатизацията, осветлението и др.

Покажи детайли


Безжично пожароизвестяване

В случай на пожар, безжичните датчици подават сигнал към централата на системата. Датчиците могат да бъдат разпределени в до 33 различни зони, като при наличие на сигнал, върху екрана на централата се указва и номерът на зоната, от която е получен сигнала. Системата осигурява звуков и светлинен сигнал в мястото на пожара, звуков сигнал и индикация в мястото на централата, както и сигнал в местата на допълнителните безжични сирени. При необходимост, в системата се използват и безжични репитери. Централата осигурява също говорни (гласови) телефонни съобщения, указващи типа на аларменото събитие (пожар, наводнение, утечка на газ, ниски температури) и зоната в която е настъпило събитието. Телефонното оповестяване се извършва през стандартна (PSTN) телефонна линия или през GSM мрежата на избран оператор.

Покажи детайли


Безжична Паник сигнализация

Системата осигурява надеждно оповестяване на служителите от рецепцията при подаване на сигнал от гост на хотела. Централният модул, разположен в рецепцията активира звуков сигнал и показва върху дисплей, номера на стаята, от която е изпратен сигнала. Монтажът не изисква прекарване на никакви кабели. Бутони за Паник сигнал могат да бъдат разполагани навсякъде в сградата - стаи на гостите, бани, коридори, басейн, градина и др.
Системата се прилага успешно и в хотели, състоящи се от няколко отделни сгради, с обща рецепция. Може да бъде използвана също в административни и жилищни сгради, цехове, болнични заведения, домове за възрастни хора и детски градини.

Покажи детайли


Модулна структура на системата

Системите, които изграждаме са организирани на модулен принцип. На практика това означава, че можем да изградим система, която контролира само осветлението в сградата. По всяко времe към нея могат да бъдат добавени нови осветления, контрол на щори и сенници , електоуреди , управление на климатизацията в стаите, управление на мултимедията в салоните и конферентните зали на хотела. Всички контролирани устройства ще се появят върху общия панел за контрол, като вида на интерфейса ще се запази такъв, с какъвто вече сте свикнали.


Предимства на модулната структура:
 • Лесно се адаптира към вашия бюджет.
 • Позволява ви да заложите основата на система от съвременен тип, с възможности за надграждане по всяко време.
 • Осигурява ви избор на възможности за контрол, които са ви реално необходими.
 • Позволява интеграция с вече съществуващи в сградата уреди и системи.