Please select your page

Контрол на климатици

Климатиците могат да бъдат контролирани както в ON/OFF режим, така и по температура, със задаване на индивидуални температури за всяка от зоните на дома. Контролът може да бъде осъществен локално (от дома) или отдалечено, през интерфейса на вашето предпочитано мобилно устройство (iPhone, iPad, лаптоп, Android смартфон или таблет). За всеки климатик може да бъде разрешено автоматично изключване (или установяване в икономичен режим) при отваряне на прозорец за проветряване на помещението (за време по-дълго от зададен в системата интервал).

Контролът на климатиците осигурява управление на всички параметри - режим (Cool/Heat/Fan), положение на лопатките и скорост на вентилатора. В случай, че са създадени таймери за автоматично включване в определени часове, за всеки таймер индивидуално се дефинира зададената температура. Избрани режими на климатизация могат да се асоциират към всички предварително програмирани сцени. Отдалеченият контрол през мобилни устройства ще ви позволи да изключите забравени климатици или да включите климатиците в избрани помещения, когато тръгвате към дома след края на работния ден. При продължително отсъствие и спадане на температурите под 0ºC, системата ще ви предупреди и ще ви даде възможност да стартирате избрани климатици в икономичен режим, с което да предотвратите замръзване на водата и спукване на тръби от ВИК инсталацията в дома. При наличие на различни отопления в едно и също помещение (например климатик и подово отопление), системата ще осигури синхронизиран контрол по температура, както и опция за избор кое от тях да се използва в зависимост от текущата външна температура.


Температурен контрол радиатори

Контролът по температура е възможен също и за радиаторите на парното отопление, като за целта е необходимо стандартните ръчни термоглави на радиаторите да бъдат заменени с управляеми . По този начин контролът на температурата може да бъде осъществен както локално от термоглавата на самия радиатор, така и дистанционно. Комуникацията е двупосочна и всяка локална промяна се отразява и в интерфейса за дистанционен контрол на системата (стенни панели, мобилни устройства, таблети).

             

Управляемите термоглави не изискват изведено захранване до мястото на монтажа им. Използват батерийно захранване, което е оптимизирано така, че при нормална експлоатация батерията има живот от 2 години. Всички възможности за отдалечен контрол и асоцииране на избрани режими на отопление към различни готови сцени могат да бъдат използвани както при управлението на климатиците, така и при контрола на радиаторите.


Избрани режими на климатизация и общо изключване

За ваше улеснение в системата могат да бъдат зададени и готови режими на климатизация, всеки от които включва предварително избран режим, температура и скорост на вентилатора. Готовите режими могат да се приложат както към конкретен климатик, така и към група климатици в избрани помещения. Настройките на всеки режим се конфигурират индивидуално, съгласно предпочитанията на клиента. Примерни настройки за готови режими на отопление са дадени на диаграмата вдясно.
Системата позволява също общо изключване на всички климатици при напускане на дома, общо установяване в икономичен режим или стартиране избрана сцена на климатизация от интерфейса на вашето мобилно устройство, определено време преди прибиране в дома. Избраните режими могат да бъдат съчетани с общ контрол на осветления, щори и други уреди.

Примерни режими на отопление:

ECONOMY
Температура: 17ºC,
Вентилатор: 1-ва степен
NORMAL 
Температура: 20ºC,
Вентилатор: AUTO
COMFORT
Температура: 23ºC,
Вентилатор: 2-ра степен
QUICK  
Температура: 29ºC,
Вентилатор: 3-та степен


Вентилация

Вентилацията в дома може да бъде управлявана ръчно от всеки интерфес на системата (дистанционни, стенни панели, мобилни устройства) и/или автоматично, при изпълнение на предварително зададени условия (например повишаване нивото на CO2 в помещенията). Сензорът за въглероден двуокис може да бъде монтиран в смукателния въздуховод на вентилационната система или на избрани места в дневна и спални помещения. При желание, за определени помещения, едновременно с вентилацията може да бъде управляван и йонизатор на въздуха. Като правило, във всеки дом с изградена система за вентилация се организира автоматично изключване на всички работещи вентилатори при получаване на сигнал за пожар (прекратяване притока на въздух).


Конвектори и осушители

В жилищата от нов тип се задържа повече влага, вследствие на което се създава благоприятна среда за въздушнопреносими замърсители и плесени, които предизвикват алергични и респираторни проблеми. Системата е способна да контролира влажността на въздуха в помещенията и при достигане на определено ниво да включи конвектор или осушител до възстановяване на стойността в допустимите граници, предотвратявайки образуването на конденз и плесен.


Относителната влажност в помещенията трябва да бъде в границите от 35% до 60%. Вредна за здравето е както прекалено ниската, така и много високата влажност. Интерфейса на системата осигурява също визуализация на текущата влажност в помещенията. Контролът може да бъде съчетан и с управление на вентилацията. При невъзможност желаната влажност да бъде достигната до определено време, системата може да включи допълнителна вентилация в режим на рециркулация, както и да ви изпрати SMS или Email известие, за да потърсите и отстраните причината за постоянно повишената влага в дома.


Локално парно отопление

Освен температурния контрол на радиаторите, който е приложим както при централно, така и при локално парно отопление, в отоплителните системи с автономен котел е възможно управление на самия котел. Начинът на контрол е различен в зависимост от типа на котела (електрически, газов или на пелети) и може да бъде сведен до активиране на заложените от производителя процедури за стартиране и спиране на котела или (ако котелът го позволява) да осигури поддържане на желан режим в зависимост от температурата на входящата вода. При електрически котли е възможен също контрол на мощността на нагревателите и извеждане върху интерфейса на обобщени сигнали за неизправност на нагревател, помпа, ниско ниво на водата в системата и др. При газови котли системата може да осигури допълнителна защита и автоматично спиране в случай на утечка на Пропан-бутан, базирана на независим сензор за газ.