Please select your page

Никога повече забравени уреди

Контролът на електроуредите в дома може да бъде осъществен както по линии, така и индивидуално за всеки отделен контакт. Всички наши системи от висок и среден клас използват двупосочна комуникация, което означава, че по всяко време и независимо от това къде се намирате, вие можете да проверите кои уреди и осветления в дома ви са включени. Ако сте забравили да включите или изключите определен уред, можете да го направите дистанционно от вашия смартфон или таблет.


Системата осигурява също измерване на електроенергията, консумирана от всеки уред. Един бърз поглед върху разпределението на текущата консумация в дома ще ви ориентира лесно за това, кои уреди не е необходимо да работят в момента. С възможностите за активиране на готови сцени можете лесно да превключите цялата система в режим, който сте избрали да бъде активен когато отсъствате за кратко или за по-продължително време.

Определени контакти могат да бъдат дефинирани в системата като изискващи повишено внимание. Контактът, който се използва за включване на ютия например, може да бъде с автоматично изключване след определено време. Така, дори да забравите уреда включен, системата ще се погрижи за безопасността на вашия дом. В случай, че ви е необходимо по-дълго от зададеното време на работа, винаги можете да подновите цикъла с натискане на локалното бутонче на контакта, при което времето ще бъде увеличено с още един цикъл - например 30 минути, след изтичането на които, уредът ще се изключи автоматично.


Информация за потреблението на електроенергия в дома • Slide
  Текуща консумация
  Интерфейсът позволява да проверите
  текущата консумация на електроенергия
  както и да откриете забравени уреди.
 • Slide
  История на потреблението
  Докладът за потреблението по периоди
  ще ви помогне да планирате разходите
  за електроенергия в дома.
 • Slide
  Разпределение
  Графиката за разпределение на консумацията
  ще ви насочи кои уреди е по-рационално да
  използвате.за климатизация и осветление.
 • Slide
  Най-големи консуматори
  Интерфейсът може да ви покаже
  най-големите консуматори в дома
  за избран от вас период време.

Комфортът е пълен когато имате контрол над всичко

Модулите за контрол на електроуреди позволяват както директно управление на 220V-ови консуматори, така и контрол на вериги с ниско напрежение. В нашата практика, често сме изграждали системи, включващи управление на различни уреди, които изискват комутация на нисковолтови вериги - поливни системи, локални котли за парно отопление (на газ, пелети или електрически), газови камини и др. Всеки уред, който желате да управлявате от общия интерфейс на системата, може да бъде интегриран и управляван както локално, така и отдалечено. Един прост пример - поливната система може да се включва само когато са изпълнени следните условия: не е валяло през последните два дни, няма движение по алеите в двора, текущия час е след 17.00. По подобен начин, за всеки управляван уред, може да се окаже кога и при какви условия трябва да работи. Разбира се интерфейсът ще ви даде възможност винаги да сте информирани кои уреди работят в момента, колко електроенергия консумират и т.н.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсвет с променлив цвят

Модулите за управление на контакт се предлагат и във вариант с подсвет, цветът на който може да се променя плавно в зависимост от мощността на включения консуматор. За всеки контакт може да бъде зададена максимална граница на мощността, при превишаване на която, подсветът преминава в мигащ режим, индицирайки опасност от претоварване на линията. При желание, това може да бъде съпроводено с SMS или Email известие. Подсветът може също да се фиксира в избран от потребителя цвят (включитено бял).

0W
0W
 
3000W

Допълнителна защита

Системата за контрол осигурява електробезопасност и допълнителна защита, като позволява прекъсване на захранването към всички контакти, които не се използват в момента. Същевременно модулите за контрол са оборудвани със защитни капачета на отворите за щепсел, които се отварят само тогава, когато в контакта се включи уред. За всеки от контактите може да бъде зададено максимално ниво на натоварването, като при повреда на уреда (повишаване на консумацията над зададената граница), системата ще ви извести със SMS или Email съобщение и ще ви даде възможност отдалечено да изключите захранването към повредения уред. За граница на сигнализация може да бъде избрано и пределно ниско ниво на натоварването. Така, вие можете да получите известие и в случай, че хладилникът или фризерът са спрели да работят и съществува опасност от размразяване на съхраняваните продукти.


Избрани сцени и общо изключване на уреди и осветления

Голям процент от пожарите св причиняват от неизправни или забравени електроуреди, както и дефектирали зарядни и захранващи устройства, оставени включени по контактите в дома. Всеки от контролираните в дома уреди и контакти може да бъде асоцииран към определени сцени. Например, при напускане на дома, едновременно с общото изключване на всички осветления може да бъде спряно захранването до всички кухненски печки, пералня и съдомиялна машини, както и на всички контакти в дома, с изключение на тези на хладилника и фризера. Сцената може да се стартира както от активен стенен панел, така и от стандартния ключ за осветление до входа на дома.

Функцията НЕ изисква специално окабеляване до всички управлявани уреди и контакти и може да бъде реализирана с използване на модули за скрит монтаж дори при вече завършена електрическа инсталация в дома. Сцената "Общо изключване" може да бъде стартирана също и отдалечено - през вашия мобилен телефон или лаптоп. В случай на по-продължително отсъствие от дома, системата може да бъде включена в режим "Симулация на присъствие", при което на случаен или организиран принцип могат да бъдат включвани определени осветления или контакти, с което да се създаде впечатление, че домът е обитаем.