Please select your page

Интеграция с други системи

Управление на поливна система

Управлението на поливната система от общия централен контролер на дома ще ви спести разходи за независим контролер и ще ви осигури много допълнителни възможности както за самата поливна система, така и за интеграцията и с всички останали процеси в дома. Благодарение на неограничените възможности за интеграция, контролът на поливната система може да се организира съобразно много фактори - текущото часово време, наличието на валежи през последните два дни, метео прогнозата за следващите дни, наличието на движение по алеите в двора и др.


Системите, които изграждаме използват над 80 различни типа модули, в това число модули, предвидени за ниско напрежение, модули за монтаж на открито и във влажна среда, електромагнитни клапани за директен контрол притока на вода и др. Всички, предлагани на пазара модели разпръсквачи и арматура за капково напояване подлежат на контрол от системата. При желание, в централния контролер могат да бъдат организирани различни режими на напояване в различните зони на двора, в зависимост от вида на растенията, сезона, текущите метео условия, разположението на алеите и други фактори.

Системата може да бъде управлявана както локално, когато сте в дома, така и отдалечено, през интерфейса за отдалечен контрол на вашето предпочитано мобилно устройство (iPhone, iPad, Android смартфон или таблет). За всеки наблюдаван параметър (влажност на почвата, температура на въздуха, параметри на водата), който е излязъл извън зададени в системата граници, централният контролер може да ви предупреди със съобщение върху панелите за контрол, SMS или Email известие.


Интеграция с локална метео станция

Работата на някои от системите и устройствата в дома изисква използване на информация за външната температура, скоростта на вятъра, влажността на въздуха, атмосферното налягане, външната осветеност и др. Типични примери са автоматичното прибиране на сенници и спускане на щори при наличие на силен вятър, включването на външното и фасадно осветление при намаляване на външната осветеност, прекратяване нормалния режим на работа на поливната система при наличие на дъжд или повишена влажност и др. Повечето от доставчиците на щори и сенници включват метео сензор в комплектацията на предлаганите системи. Фирмите, изграждащи поливната система ще добавят в дома ви втори метео сензор, управляващ процеса на напояване. Фасадното осветление ще бъде окомплектовано със сензор за осветеност ...
Необходимо ли е това? Решенията, които ние предлагаме използват един общ метео сензор за всички контролирани уреди и системи. Информацията за температура, влажност, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане и т.н просто постъпва в централния контролер на системата и се използва там, където е необходимо - за всички управлявани процеси.

Предимства:
 • Спестявате разходите за отделни метео сензори.
 • Разполагате с всички възможности за общ контрол на различните устройства и системи в дома, както локален (от дома), така и отдалечен (през интерфейса на вашето мобилно устройство - смартфон, лаптоп или таблет).


 • Интеграция с видеонаблюдение

  Видеонаблюдението на дома и двора може да бъде интегрирано към системата като на всеки от панелите за контрол (стационарни и мобилни) може да бъде изведена картина от всяка зона. Същевременно системата ще ви позволи, при необходимост, отдалечено да включите осветлението в наблюдаваната зона. При позвъняване на входната врата върху панелите може да бъде изведена картина от камерата на входа и респективно бутон за дистанционно отключване на вратата, в случай че желаете да приемете посетителя.
  Видеоконтрола може да бъде осъществен и когато не се намирате в дома - върху дисплея на вашето предпочитано мобилно устройство (iPhone, iPad, Android смартфон или таблет).


  Интеграция с парно отопление

  Контролът по температура е възможен също и за радиаторите на парното отопление, като за целта е необходимо стандартните ръчни термоглави на радиаторите да бъдат заменени с управляеми . По този начин контролът на температурата може да бъде осъществен както локално от термоглавата на самия радиатор, така и дистанционно. Комуникацията е двупосочна и всяка локална промяна се отразява и в интерфейса за дистанционен контрол на системата (стенни панели, мобилни устройства, таблети).

               

  Управляемите термоглави не изискват изведено захранване до мястото на монтажа им. Използват батерийно захранване, което е оптимизирано така, че при нормална експлоатация батерията има живот от 2 години. Всички възможности за отдалечен контрол и асоцииране на избрани режими на отопление към различни готови сцени могат да бъдат използвани както при управлението на климатиците, така и при контрола на радиаторите.


  Интеграция със системата за охрана

  Автоматичното включване на осветления при движение обикновено се реализира с използване на допълнителни сензори за движение, пряко свързани към конкретната осветителна линия. Системите, които ние изграждаме позволяват асоциация и използване за тази цел на вече съществуващите в дома сензори от системата за охрана.

  Предимства:
 • Не се налага закупуване и монтаж на допълнителни сензори за движение, които да се използват само за активиране на осветлението.
 • По-висока чувствителност на охранителните сензори за движение.
 • Не се изисква пряко окабеляване между осветителната линия и сензора.
 • Възможност за управление на няколко осветления от един сензор.
 • Възможност за автоматично превключване от намалено към увеличено осветление при наличие на движение в контролираната зона.
 • Възможност за организиране на сцени на осветеление при регистриране на алармено събитие от системата за охрана - осветяване на пътищата за напускане на дома при сигнал за пожар, включване на определени линии в мигащ режим при сигнал за влизане на нарушител в дома и др.
 • Възможност за организиране на различни сцени, които се задействат при активиране и деактивиране на системата за охрана. На практика оригиналното дистанционно за управление на системата за охрана ще осигури спиране на всички осветителни линии при напускане на дома (активация на охраната) и включване на избрани от вас осветления при прибиране в дома (деактивация на охраната).

 • Пожароизвестяване

  Реакцията на системата в случай на сигнал за пожар може да се обезпечи както с използване на независими сензори за пожар, така и с интеграция към вече съществуваща в жилището пожароизвестителна система. При регистриране на дим или висока температура системата ще извърши поредица от действия - ще спре притока на въздух в помещенията като автоматично ще изключи вентилацията и всички климатици. Ще бъде спряно електрозахранването на всички пожароопасни уреди - печки, стенни конвектори, контакти. При наличие на газова инсталация в дома, автоматично ще бъде спрян притока на газ. Върху всички стенни панели ще бъде изведено съобщение за пожар, указващо зоната, в която е регистриран сигнала. До всички членове на семейството (независимо дали са в дома или извън него) ще се изпрати SMS или Email известие. Всички осветителни линии в предверие, коридори, стълбища и общи помещения ще бъдат включени, за да се обезпечи лесното напускане на дома.