Please select your page

Субективният фактор

Дори когато са взети всички мерки за намаляване на загубите на енергия в дома - топлоизолации, икономичен клас електроуреди и др., един от основните фактори за нерационално използване на енергията остава незасегнат - човешкият фактор. Тук е мястото на системата за контрол на дома. Тя ще се погрижи за забравените електроуреди, ще изгаси всички осветления при напускане на дома, ще постави климатиците в икономичен режим когато отсъствате за кратко или ще ги изключи ако сте ги забравили включени когато заминавате на почивка.
През деня, в зависимост от текущия час, сезона и външните условия, ще регулира ъгъла на щорите като ще предотврати излишен разход на енергия от климатичната система. При отваряне на прозорците за проветряване на помещението, автоматично ще спре климатика в съответната зона и ще възстанови работата му след затваряне.
При наличие на валежи през последните няколко дни ще прекрати временно стандартния режим на напояване на зелените площи и ще го възобнови когато то е реално необходимо. Казано накратко системата ще се погрижи за всичко, което често забравяме. Дори най-икономичните уреди няма да ви предпазят от тези разходи.


Какво реално става в дома?

В повечето случаи разходите за електроенергия ни изглеждат неоправдано високи. Наистина ли е така? Имате ли реална представа как се натрупва консумираната в дома ви енергия. Какви уреди работят в настоящия момент? Каква е тяхната консумация? Наистина ли е необходимо да бъдат включени?
Системата ще ви даде общ поглед върху случващото се в дома и съответно правилен подход за преценка на реално необходимите разходи. На интерфейса по­-долу са дадени примерни изгледи от панела за визуализация и контрол на разхода на електроенергия. • Slide
  Текуща консумация
  Интерфейсът позволява да проверите
  текущата консумация на електроенергия
  както и да откриете забравени уреди.
 • Slide
  История на потреблението
  Докладът за потреблението по периоди
  ще ви помогне да планирате разходите
  за електроенергия в дома.
 • Slide
  Разпределение
  Графиката за разпределение на консумацията
  ще ви насочи кои уреди е по-рационално да
  използвате.за климатизация и осветление.
 • Slide
  Най-големи консуматори
  Интерфейсът може да ви покаже
  най-големите консуматори в дома
  за избран от вас период време.

Организиране на таймери

Много уреди в дома могат да работят циклично, в определени от вас интервали и часове. Типични примери за това са електрическите бойлери, фасадните и градински осветления и др. Дефинирането на таймери в системата е изключително гъвкаво. Един и същи уред може да бъде програмиран за включване в определени часове през работните дни и в други - през почивните. Аналогично режимът на работа може автоматично да се променя през различните сезони или в зависимост от други условия - дали има присъствие в дома, дали са отворени прозорците на помещението и др. Включването на фасадни и външни осветления може да бъде осъществявано в различно време всеки ден, в зависимост от датата и географското положение на дома (съобразно часовете на изгрева и залеза за съответната географска дължина), като ще избегнете прекалено ранното включване през лятото и твърде късното през зимата.


Автоматично управление

Възможностите на системата за организиране на различни автоматични процеси са на практика неограничени. Тук трябва да се има предвид, че при вече изградена система алгоритмите за автоматичен контрол се конфигурират само софтуерно, като промяната им е възможна по всяко време без необходимост от каквито и да било хардуерни промени. Като се започне от обикновеното включване на осветленията в коридорите и санитарните помещения, при наличие на присъствие в зоната и като се стигне до контрола на температурата в зависимост от външните метео условия или прогнозираните промени за следващите дни.
Контролът на поливната система също може да се организира съобразно много фактори - текущото часово време, наличието на валежи през последните два дни, наличието на движение по алеите в двора и др.


Отдалечен контрол

Често оставяме парното отопление или климатика да работят целодневно с идеята да не е твърде студено или твърде горещо когато се приберем в дома. Необходимо ли е това? Не е ли по-добре системата да ги включи определено време преди прибирането ни. По­-горе дадохме информация за организиране на таймери за автоматично включване и изключване. В случай, че часът на прибирането ви в дома не е постоянен, отдалеченият контрол, осигуряван от системата ще ви позволи да включите отоплението или климатизацията, както и да регулирате температурите в помещенията, като използвате компютъра в офиса, смартфона или вашия таблет. За всеки климатик в дома можете да зададете режим и температура, както и да използвате стартиране на готови режими на климатизация (икономичен, комфортен, бърз и други, програмирани в системата, съгласно вашите конкретни предпочитания).


Контролът по температура е възможен също и за радиаторите на парното отопление, като за целта е необходимо стандартните ръчни термоглави на радиаторите да бъдат заменени с управляеми . По този начин контролът на температурата може да бъде осъществен както локално от самия радиатор, така и дистанционно. Комуникацията е двупосочна и всяка локална промяна се отразява и в интерфейса за контрол на системата. Управляемите термоглави не изискват изведено захранване до мястото на монтажа им. Използват батерийно захранване, което е оптимизирано така, че при нормална експлоатация батерията има живот от 2 години.