Please select your page

Безжична охрана на дома

Предимства на системата

Не изисква окабеляване между сензорите, централата и допълнителните сирени. При необходимост, всеки от сензорите може да бъде преместен на друго място, без това да изисква прекарване на допълнителни кабели. Системата е изградена на модулен принцип и позволява по всяко време, към нея да бъдат добавяни допълнителни сензори.
Осигурява безжична сигнализация на няколко места едновременно - както от безжични външни сирени, така и от сирената, вградена в самата охранителна конзола.
Системата предупреждава с говорно съобщение към всички стационарни и/или мобилни телефонни номера, зададени в нея. При това, оповестяването по телефон може да става както през нормална стационарна линия (PSTN), така и през мрежата на избран мобилен оператор (благодарение на вградения в централата GSM комуникационен модул).
Позволява разширение по всяко време чрез добавяне на допълнителни типове сензори за сигнализация при влизане на нарушител, пожар, наводнение, утечка на газ, ниски температури и др.
Системата позволява безжично управление на независими външни устройства - включване на всички осветителни линии, маркиращи пътищата за излизане от сградата, изключване на вентилацията, подаване на сигнал за отключване на врати, оборудвани с автоматика за контрол на достъпа, включване на система за пожарогасене и др. според конкретните нужди.
Системата позволява организиране на до 32 зони (с безжични датчици), както и използване на обикновени (жични) датчици.
Може да бъде използвана също в административни и жилищни сгради, цехове, болнични заведения, домове за възрастни хора и детски градини.


Действие

В случай на алармено събитие, безжичните сензори излъчват кодиран сигнал към централата на системата. Сензорите могат да бъдат разпределени в до 32 различни зони (или помещения), като при наличие на сигнал, върху екрана на централата се указва и номерът на зоната, от която е получен сигнала. При необходимост, в системата се използват и безжични репитери. Централата осигурява също говорни (гласови) телефонни съобщения, указващи типа на аларменото събитие (влизане на нарушител, пожар, наводнение, утечка на газ, ниски температури) и зоната (помещението), в което е настъпило събитието. Телефонното оповестяване се извършва през стандартна (PSTN) телефонна линия или през GSM мрежата на избран оператор. При сигнал за пожар системата осигурява звуков и светлинен сигнал в мястото на пожара, звуков сигнал и индикация в мястото на централата, както и сигнал в местата на допълнителните безжични сирени.


Сензори за охрана

Безжични сензори за движение (за вътрешен монтаж)
 • Обхват: 14 x 14m
 • Нечувствителен към домашни животни до 45 кг
 • Вграден контакт за сигнализация при опит за отваряне

  Този двуелементен датчик за движение отлично разпознава и различава движението на човек от това на домашно животно. Едновременно с охранителните си функции, датчикът може да бъде използван и за активиране на уреди и осветление, включени към вашата система "Интелигентен дом". Повече информация за контрола на осветление от сензорите за охрана ще намерите тук.


 • Безжични сензори за движение (за външен монтаж)
 • Двуелементен датчик
 • Обхват: 5 x 5m
 • Компенсация за температурата на околната среда
 • Нечувствителен към домашни животни до 10 кг
 • Възможност за деактивиране на светлинния сигнал
 • Защита от опити за радиозаглушаване
 • Избираема степен на чувствителност

 • Безжични сензори тип "Завеса"
 • Осигурява защитна завеса с дължина 9м.
 • Разпознава посоката на пресичане на завесата.
 • Вграден контакт за защита и сигнализация при опит за отваряне.
 • Защита от опити за радиозаглушаване.

  Дава възможност свободно движение в помещенията, при активирната охрана и защитен достъп отвън. Подходящ е за монтаж зад панорамни прозорци, плъзгащи врати, изход към двор/веранда/балкон. Опознава посока на движение, т.е. имате възможност да излезете от защитения периметър за интервал от време и да се върнете, без да задействате аларма. Същевременно, при влизане на нарушител отвън-навътре, алармата се задейства незабавно.


 • Безжични сензори за врата/прозорец
 • Допълнителен вход за свързване на външни жични датчици (при прозорец с няколко отделни крила) при което датчикът се превръща в универсален безжичен предавател към охранителната централа.
 • Вграден контакт за сигнализация при опит за отваряне.
 • Датчикът може да бъде използван и за активиране на уреди и осветление, включени към вашата система "Интелигентен дом".

 • Надеждност на безжичната връзка

  Комуникацията на всеки от датчиците се тества непрекъснато по време на работата на системата. При повреда на кой да е от датчиците, системата ще ви уведоми, както с телефонно обаждане, така и с индикация върху дисплея на контролния панел. Сигналът за дефектирал датчик е различен от сигнала за пожар! Системата осигурява телефонно обаждане също и в случай на отпадане на мрежовото захранване или при опит за умишлено повреждане на централата. Автоматичният тест на системата непрекъснато проверява и състоянието на батериите на всеки от безжичните датчици. При нормална експлоатация, батерията на всеки от датчиците има живот повече от една година. При разредена батерия, още преди достигане на критично ниво, системата уведомява, че е време батерията да бъде подменена.


  Допълнителни възможности  Сензори за пожар

  В случай на наличие на дим, датчикът изпраща сигнал до охранителната конзола. Системата се "обажда" на предварително зададените телефонни номера и предава говорно съобщение. Възможно е централно спиране на ел. захранването в дома при случай на пожар. Сензорът работи на оптичен принцип и регистрира тепърва започващи, нискотемпературни огнища на пожар. Има вградена 85dB сирена и мигаща светлина. Работи и при деактивиран режим "Охрана" на системата. Осигурявя сигнализация за разредена батерия с индикация на зоната върху дисплея на охранителната централа.


  Сензори за наводнение

  Монтират се в най-ниските места на котелни и сервизни помещения с течаща вода. под резервоари, тръби и др., с което се осигурява сигнализация в случай на теч на вода, спукан тръбопровод, запушен отводнителен канал и т.н.


  Сензори за ниски температури

  Подават сигнал при спадане на температурите под 5 градуса за предотвратяване на замръзване и спукване на тръби, през време на зимния сезон. При желание, известието може да бъде съпроводено с автоматично включване на подгревателен контур или отваряне на притока на вода от парното отопление към конкретни радиатори, разположени в застрашените помещения.


  Сензори за утечка на газ

  Реагират на утечка на газ Пропан-бутан. Едновременно с известието, системата може да спре притока на газ и да включи вентилацията в избрани помещения до отстраняване на проблема


  Безжични репитери

  При необходимост обхвата на системата може да бъде разширен с използване на безжични репитери на сигнала (при сгради с много етажи или комплекси, състоящи се от няколко отделни сгради).  Безжични терминали за дистанционен контрол

  Системата може да бъде управлявана по различни начини включително с дистанционни управления и изнесени безжични терминали с дисплей, на който при сигнал се указва зоната на събитието. Говорни съобщения, дисплей и клавиатура. Индикация за статус на охрана, изключени зони, дата и час. Зарядна батерия. Контрол с персонални RF индентификатори (автоматично разпознаване при влизане). Възможност за контролирано активиране/деактивиране на охраната както пълно, така и по зони, посредством 4-цифрен код за достъп. Възможност за индивидуални, контролирани кодове за всеки потребител на системата. Възможност за безжичен контрол на осветление.


  Допълнителни безжични клавиатури с кодово деблокиране

  Възможност за контролирано активиране/деактивиране на охраната както пълно, така и по зони посредством 4-цифрен код за достъп. Възможност за индивидуални, контролирани кодове за всеки потребител на системата. Възможност за безжичен контрол с допълнителни бутони за включване на осветление в коридор и стълбище. Възможност за подаване на "Паник" сигнал.


  Допълнителни безжични клавиатури с RFID деблокиране

  Безжична клавиатура, която позволява бързо активиране/деактивиране на системата, без въвеждане на персонален код. Клавиатурата работи с персонални идентификатори (RFID). За активиране/деактивиране на охраната е необходимо идентификаторът просто да бъде доближен до клавиатурата. При деактивиране по такъв начин, системата ви разпознава и ако има съобщения, оставени за вас от друг член на семейството ги "изговаря" през аудио изхода на охранителната конзола.  Безконтактни персонални идентификатори
  .

  Дава възможност за бързо активиране/деактивиране на охраната, без въвеждане на персонален код. Всеки идентификатрор се регистрира за член от семейството и при желание системата може да ви оповестява с SMS с името на потребителя, активирал или деактивирал охраната и точния час на събитието. Използва се с безжични терминали и клавиатури, които подържат RFID опция. За активиране/деактивиране на охраната е необходимо идентификаторът просто да бъде доближен до клавиатурата. При деактивиране по такъв начин, системата ви разпознава и ако има съобщения, оставени за вас от друг член на семейството ги "изговаря" през аудио изхода на охранителната конзола.  Допълнителни безжични сирени

  При желание към системата могат да бъдат добавени допълнителни безжични сирени, разположени на външна фасада, паркинг и др. Сирените са предвидени за външен монтаж, имат автономно захранване и осигуряват светлинна и звукова сигнализация на избраните места.

 • 106dB сирена
 • Двупосочна комуникация с охранителната конзола
 • Защитена от саботаж (тампер на преден панел, заден панел и захранване)
 • Автономно аварийно захранване (акумулатор NiMH 7.2V/910MA)
 • Мигаща светлинна идикация
 • Предвидена и подсигурена за външен монтаж